Today History Quiz - Today History GK - History GK -11-01-2019

Facebook Twitter google+ Pinterest
Q.1 Who gave slogan'Jai Jawan Jai Kisan'?
A. Netaji Subhash Chandra Bose
B. Lal Bahadur Shastri
C. Mahatma Gandhi
D. Indira Gandhi
Answer...
Ans: Lal Bahadur Shastri
.