Today History Quiz - Today History GK - History GK -10-08-2018

Facebook Twitter google+ Pinterest
Q.1 When was Harishankar Parsai born on 22 August 1924?
A. Raipur Madhya Pradesh
B. Hoshangabad Madhya Pradesh
C. Jabalpur Madhya Pradesh
D. Chhattar Pur Madhya Pradesh
Answer...
Ans: Hoshangabad Madhya Pradesh
Q.2 Name a famous creation of Harishankar Parsai for which he received Sahitya Akademi Award?
A. Bhoot ke paanv pichhe
B. Tulsidas chandan ghise
C. Vikalang Shraddha ka Daur
D. Rani Naagfani ki Kahani
Answer...
Ans: Vikalang Shraddha ka Daur
Q.3 Who was fourth president of India?
A. Zakir Hussain
B. Fakhruddin Ali Ahmed
C. Varahagiri Venkatar Giri
D. Shankar Dayal Sharma
Answer...
Ans: Varahagiri Venkatar Giri
Q.4 What was the real name of V V Giri?
A. Varahagiri Venkatar Giri
B. Vishweshwar Verdan Giri
C. Vishwas Varun Giri
D. Vijay Vishwas Giri
Answer...
Ans: Varahagiri Venkatar Giri
.