Today History Quiz - Today History GK - History GK -11-07-2018

Facebook Twitter google+ Pinterest
Q.1 Who wrote the famous hindi novel Tamas?
A. Vishnu Prabhakar
B. Mohan Rakesh
C. Nirmal Verma
D. Bhisham Sahni
Answer...
Ans: Bhisham Sahni
.